Svim našim cijenjenim kupcima i korisnicima naših usluga osiguravamo postprdajni serveis i održavanje ugrađenih klima uređaja.